Pazarlama Stratejileri ve Pazarlama Çeşitleri Nelerdir?

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz Oylama yapılmadı)
İlk oylayan siz olun.
Loading...

Pazarlama; Pazarlama Enstitüsü’ne ve Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre “Pazarlama; hedef tüketici, müşteri ve toplumun istek ve gereksinimlerini tatmin ederek kar sağlayacak pazarlama bileşenlerinin (ürün / hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma) planlanması, yönetimi ve denetimi çabalarıdır.”

Pazarlama pek çok açıdan önemli bir konumda yer almaktadır. Çünkü rekabet edebilmeniz ve piyasada ayakta kalabilmenizin en önemli kriterlerinden birisi yaptığınız işi pazarlamaktan geçer. Dolayısıyla pazarlama konusunda yeterince iyi olmayan firma ve markalar maalesef sektörde tutunamayarak kaybolmaya mecbur kalırlar.

Günümüz dünyasında artık hemen hemen her şey reklam ve pazarlama ekseninde döndüğünden insanlar bu alanlara oldukça fazla yatırım yapmaya başladılar. Çünkü herhangi bir mal veya hizmeti satmanın yolu onu iyi pazarlamak ve tanıtmaktan geçiyor. Reklam da aslında pazarlama konusunun bir dalı olarak incelenebilir. Çünkü yapılan reklamlar pazarlama stratejilerine ve hedef kitleye uygun bir şekilde yapıldığından dolaylı yoldan bir pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Artık büyük küçük her firma bu konunun önemine haiz olduğundan pazarlama kavramı günümüzde oldukça önemli bir yer teşkil ediyor.

Geleneksel pazarlama faaliyetlerinden ziyade artık pazarlama kavramı da dijital medyanın gelişimi ile birlikte evrilerek farklı bir boyuta ulaştı. Geleneksel pazarlama çağa ayak uyduramadığından geri planda kalarak yerini dijital pazarlamaya bıraktı. Artık hedef kitleye doğrudan ulaşmak daha önemli bir konu haline geldi. Geleneksel medya araçlarını kullanarak hedef kitlemize ulaşmak ölçümlenebilir olmadığından yeni medya araçları ise bu durumu mümkün kıldığından tercih edilebilirlik açısından ön plandadır. Dolayısıyla potansiyel müşterilere ulaşmak artık eskisine nazaran daha kolay bir hal aldı. Bu durumda pazarlama stratejilerinin değişmesine neden oldu. Artık dijital medya üzerinden daha aktif yürütülen pazarlama çalışmaları yeni yeni pek çok stratejinin de ortaya çıkmasını sağladı.

Pazarlamanın evrimi pek çok farklı konu ile ilişkilendirilebilir. Piyasalarda yaşanan arz talep dengesinin teknolojik gelişmeler odağında sürekli yenilenmesi daha bunun gibi pek çok etmenin de bu yeniliklere öncülük etmesini sağlamaktadır. Pazarlamanın geleceği bu yönde gelişirken artık online mecralar yani internet üzerinden yapılan pazarlama yöntemleri daha fazla revaçta. Hal böyle olunca kurum ve markalar da pazarlama stratejilerini bu bağlamda oluşturmaya başladılar.

Pazarlama Çeşitleri Nelerdir?

pazarlama-stratejileri-çeşitleri

 

Reklam; Ürünü ya da hizmeti geniş kitlelere tanıtmak, beğendirmek, tutundurmak ve böylece o ürün ya da hizmetin daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla dijital medyada ya da geleneksel medyada yapılan her türlü faaliyete reklam denir.

Reklam için medyaya yüklü miktar ödeme yapılır. Reklamlara örnek olarak, televizyonlardaki dizi, film ya da diğer programların aralarında yayımlanan kısa tanıtım ya da tutundurma filmlerini örnek gösterebiliriz. İnternetteki pop-up’lar ve web sitenize “Google Adsense” ile aldığınız görsel ya da videolar reklama örnek olarak gösterilebilir.

Halkla İlişkiler

Bilimlerin bilimi “İletişim Bilimi”nin temel yapı taşı olan halkla ilişkiler ürün ya da hizmetinizin tanıtımını en iyi şekilde yapmanızı sağlayan pazarlama çeşididir. İlişkilerinizi, network ağınızı, tanıdıklarınızı kullanarak neredeyse sıfır maliyetle tanıtımı yapmanızı sağlar. Şirketler pazarlama stratejilerini oluştururken halkla ilişkiler departmanına başvurur. Diğer pazarlama yöntemleri de halkla ilişkiler faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile oluşmuştur.

The Joneses filmi gibi aklınıza hiç gelmeyen şekillerde halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülüyor ve yürütülmeye devam edecek. İlaç firmaları, alkol üreticileri ve tütün şirketleri de halkla ilişkileri reklamdan daha sık kullanıyor.

Viral Pazarlama

Salgın bir hastalık gibi kitleler arasında yayılsın diye ürünün ya da fikrin planlı bir şekilde yayılmasıdır.Yaratıcılığın ön plana çıktığı düşük bütçelerle yapılan pazarlama çeşididir. Marka geri planda kalır.

viral pazarlama

 

Elbise Hangi Renk?

Hepimizin şiddetle tartıştığı elbisenin aslında bir firmanın viral reklamı olduğunu biliyor muydunuz?  Viral pazarlama bu kadar basit yollarla ürününüzün ya da hizmetinizin insanlar tarafından bilinmesini sağlar. Hayır, inat ediyorum. Elbise mavi renk!

 

 

Gerilla Pazarlama

Beklenmeyen yerlerde ve beklenmeyen zamanlarda alışılmışın dışında taktiklerle yürütülen pazarlama kampanyalarına verilen isimdir.

Gerilla pazarlama, mümkün olan en küçük bütçeyle, geleneksel araçların yaratacağı etkinin üstüne çıkan bir etki yaratacak pazarlama yöntemlerini bulmak ve uygulamak şeklinde tanımlanabilir.

gerilla pazarlama

 

 

Gerilla pazarlamada marka göz önündedir. Günümüzde gerilla pazarlamayı en iyi kullanan markalardan biri McDonalds’tır. Diğer örneklere bakmakta da fayda var.

 

Etkinlik Pazarlaması

Ürünün sosyal aktivitelerde kullanıcıya tanıtılmasıdır. Genel olarak sponsorluk şeklinde karşımıza çıkar. Festivallerde binlerce gence ulaşabileceğini bilen alkollü içecek firmalarının festival alanına satış noktası koyması etkinlik pazarlamasına örnek verilebilir. Etkinlik pazarlaması hedef kitlenizi kolaylıkla yakalayabileceğiniz bir pazarlama yöntemidir.

Veritabanlı Pazarlama

Müşterilerin demografik, sosyo ekonomik özelliklerine, satın alma alışkanlıklarına ve müşteri iletişim (adres, telefon, e-mail) bilgilerine sahip olmak ve bunları pazarlama için yararlı bir unsur olarak değerlendirmek şeklinde tanımlanabilir. Facebook üzerinden yaşa, cinsiyete göre verilen reklamlar en basit veritabanlı pazarlama yöntemidir. Bunun yanısıra bankalar ve marketler veritabanı ağını kullanarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı şeyi, müşterisine reklam olarak sunabiliyor.3 yorum

Bir Cevap Yazın

4 × 5 =